skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Ziekmelding en privacyregels, wat mag nu wel en niet?

Als werkgever mag u in het kader van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en voortgang van de re-integratie van uw zieke slechts een beperkt aantal noodzakelijke gegevens betreffende de gezondheid van de zieke werknemer registeren.

In het rapport “definitieve bevindingen Abrona” kunt u alles nalezen, wij hebben het kort nog even voor u op een rijtje gezet.

Wat mag u NIET:
 • Vragen naar aard en oorzaak van de ziekte
 • Vragen naar beperkingen bij de ziekmelding, bij een registratie van de ziekmelding is de medewerker gewoon ’ziek’.
 • De beperkingen registreren, loonwaarde – of deelherstel bepalen. Dit kan alleen na advies van de bedrijfsarts of casemanager in taakdelegatie
Wat mag u dan nog WEL vragen:
  • Naar telefoonnummer en verpleegadres
  • Hoe lang de medewerker denkt ziek te zijn
  • Of er contact is geweest met de direct leidinggevende over overdracht van werk
  • Of de medewerker nog ander of eigen werk kan verrichten
  • Of een vangnetbepaling van toepassing is
  • Of er sprake is van een Arbeidsongeval
  • Of er regres van toepassing is
Het is voor werkgevers dan ook geen overbodige luxe te beschikken over een arbodienst die een deel van het casemanagement overneemt. Zij mogen op grond van hun professionele onafhankelijkheid wel doorvragen en gegevens vastleggen. Deze trend is al bij de wat grotere werkgevers zichtbaar, die heel bewust kiezen voor het outsourcen van het casemanagement in taakdelegatie bij Werk-Vitaal.
Back To Top