skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Waarom kiezen voor bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)?

Het vroegtijdig bespreken van dilemma’s, zorgen of lastige situaties van medewerkers leidt vaak tot nieuwe inzichten en geven een ander perspectief. BMW ondersteunt om deze situaties te verhelderen en aan te pakken. Met als doel: het voorkomen van verzuim of het zorgen voor een (snellere) terugkeer naar de werkvloer, en het bevorderen van werkvoldoening- en plezier.

Aanvullend op individuele trajecten kan BMW ook teams ondersteunen door bijv. intervisiebegeleiding en het verzorgen van trainingen/workshops. Informeer naar de mogelijkheden via bmw@werk-vitaal.nl.

Waarvoor kan BMW worden ingezet?

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt hulp bij problemen die de werksituatie beïnvloeden. Te denken valt aan het omgaan met nieuwe ontwikkelingen/veranderingen, vervelende of traumatische ervaringen op het werk, maar ook het omgaan met stressklachten of onverklaarbare spanningsklachten en problemen in sociale omgang met collega’s of leidinggevenden.

Ook bij problemen in de privésfeer die de werksituatie beïnvloeden kan de bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunen. Bijvoorbeeld bij echtscheiding, bij verliesverwerking of bij het bieden van perspectief bij schulden.

Hoe gaat BMW te werk?

In een intakegesprek wordt samen met de medewerker de situatie besproken. Indien het traject wordt voortgezet werkt de medewerker in gemiddeld vijf gesprekken actief en concreet met de bedrijfsmaatschappelijk werker aan de aanpak en hantering van diens situatie. Soms blijkt verwijzing van de BMW-er naar een andere hulpverlener de beste interventie.

De beroepscode van de BMW-er kent een geheimhoudingsplicht. De gesprekken zijn vertrouwelijk en samen wordt er bepaald welke informatie er met anderen gedeeld dient te worden.

Wie kan een beroep doen op BMW? 

Iedere medewerker kan terecht bij een bedrijfsmaatschappelijk werker, ongeacht de functie of leeftijd. Het maakt dus niet uit of de medewerker werkt als uitvoerende, leidinggevende of directielid.

De adviezen en handreikingen worden op maat geboden passend bij de situatie van de medewerker. Doorverwijzing naar BMW kan plaatsvinden door de leidinggevende, afdeling HR of de bedrijfsarts.

Back To Top