skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Rudie Peeters, Directeur Hoera Kindercentra

“We hebben in het verleden lang gewerkt met een klassieke arbodienst voordat we met Werk-Vitaal zijn gestart. We wisten eigenlijk niet beter, maar waren ook zeker niet tevreden. De samenwerking met Werk-Vitaal is vanaf het begin intensiever, ze komen geregeld op onze locaties, ze voeren voor ons het casemanagement op de dossiers en hebben het interventie-spreekuur geïntroduceerd. Hierdoor is er een effectieve oplossing ontstaan voor het verzuim waarbij andere dan medische oorzaken een rol spelen.”

Roy van Westering, HR adviseur ZOwonen

“Eind 2013 zijn we overgestapt naar de dienstverlening van Werk-Vitaal. Wat me daarin vanaf begin af heeft aangesproken is de ontwikkelingsvisie op organisaties. Onze organisatie bevindt zich in een fase van verandering. Deze veranderingen worden met een hoog tempo doorgevoerd. We constateren een direct zichtbare weerslag op het verzuim. Alleen maar aandacht besteden aan het terugdringen van ziekteverzuim biedt geen oplossing voor de lange termijn. Om meer zicht te krijgen om de beïnvloedbare factoren, hebben we gevraagd aan Werk-Vitaal om onderzoek te doen naar werkbelasting, inzetbaarheid, mentale en fysieke gezondheid met TNO gevalideerde vragenlijsten. Dit heeft geleid tot nieuwe waardevolle inzichten waarmee we verder kunnen bouwen”

Gert Zondag,  General Manager HR bij Seacon Logistics (juli 2015)

“Werk-Vitaal heeft bij ons een uitgebreid preventief medisch onderzoek uitgevoerd op onze locatie in Venlo. We leveren zelf vaak maatwerk bij onze klanten en verwachten dit ook van onze leveranciers. Door een goede voorbereiding is het gehele programma prima verlopen, ook qua logistiek. Het heeft onze organisatie in beweging gebracht, er wordt gezonder geleefd, meer gesport en wij gaan eerder met medewerkers in gesprek over zaken buiten het werk. Doordat Werk-Vitaal ons vooraf tipte over de subsidiemogelijkheden, heeft het relatief weinig gekost en veel opgeleverd!”

Back To Top