skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Een zeer geslaagd inspectiebezoek

Als gecertificeerde arbodienst voldoen we aan de internationaal erkende kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in ISO 9001 en het Certificatieschema voor Dienstverlening door Arbodiensten. In Nederland voert de DNV deze inspecties uit. Recent is Werk-Vitaal door de auditoren van de DNV bezocht voor de certificatie audit.
Dit resulteerde in een positief oordeel: ons certificaat is opnieuw met drie jaar verlengd. We zijn niet zomaar geslaagd; we werden zelfs met lof beoordeeld. De positieve terugkoppeling van de auditors bevestigt ons streven naar operational excellence en onze toewijding aan de hoogste normen in arbodienstverlening.
Vanzelfsprekend blijft Werk-Vitaal in haar dienstverlening streven naar verdere ontwikkeling op het gebied van arbozorg en preventie.
 
                     

Waarom samenwerken met een gecertificeerde arbodienst?

Niet alle arbodiensten zijn gecertificeerd. Een gecertificeerde arbodienst moet voldoen aan de eisen van de ISO 9001. Hierin staat de norm voor kwaliteitsmanagement, AVG reglementen en het sanctiebeleid indien een arbodienst niet voldoet aan de eisen. Daarnaast heeft een gecertificeerde arbodienst de beschikking over gecertificeerde deskundigen als een arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige, arbeid- en organisatiedeskundige en een bedrijfsarts en zorgt zij voor een continue verbetering van haar geleverde diensten.
De eisen aan de certificering worden periodiek bijgesteld, om wildgroei binnen de arbodienstverlening tegen te gaan. De certificering van de arbodienst is dus een kwaliteitskeurmerk.
Back To Top