skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

PSW kiest voor Werk-Vitaal als preffered supplier interventies arbozorg

PSW kiest voor Werk-Vitaal als preffered supplier interventies arbozorg.

PSW, ofwel voluit Pedagogisch Sociaal Werk, ondersteunt kinderen en volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven. PSW biedt ondersteuning bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd vanaf locaties door heel Limburg. Voor de begeleiding en zorg voor de éigen medewerkers maakt PSW sinds 2021 onder andere gebruik van de diensten van Werk-Vitaal. Recent is deze samenwerking recent bekrachtigt met een overeenkomst tot preffered supplier.

We hebben al jarenlang een eigen vaste bedrijfsarts, maar waren al een tijd op zoek naar een professionele invulling van onze providerboog voor de aanvullende interventies. Voor ons is het erg belangrijk dat we kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit, continuïteit en snelle opvolging. We zijn medio 2021 in contact gekomen met Werk-Vitaal. Aanvankelijk zijn we gestart met enkele trajecten bij de bedrijfsmaatschappelijk werker. Die zijn zo goed bevallen dat we de samenwerking stap voor stap hebben uitgebreid. We maken nu naast de bedrijfsmaatschappelijk werkers, ook gebruik van de arbeidsdeskundigen en re-integratie-adviseurs spoor2. Recent  hebben wij die samenwerking nu vastgelegd in een overeenkomst met Werk-Vitaal als preffered supplier voor benodigde interventies voor onze medewerkers”, aldus Stefanie Benders, Adviseur Gezond, Veilig & Vitaal werken bij PSW.

Werk-Vitaal is blij met de samenwerking met PSW, omdat de visie en werkwijzen goed op elkaar aansluiten. Ze zijn beiden gericht op het voorkomen van uitval van medewerkers door preventief te werken en het vroegtijdig aanbieden van de juiste hulp.

Werk-Vitaal staat in Limburg vooral bekend om haar arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Het belang van een goede interventiepartner wordt echter vaak onderschat. Werkgevers die daarom ook gebruik willen maken van en professionele en integrale oplossing van hun providerboog, zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen. De providerboog van Werk-Vitaal voorziet in bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundig onderzoek, reintegratie spoor2, extern vertrouwenspersoon, preventief medisch onderzoek, advisering RI&E en programma’s duurzame inzetbaarheid.
Back To Top