skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri
deuren-toekomst Als blijkt dat een zieke medewerker niet meer kan terugkeren in de eigen functie of wanneer er geen passende functie binnen uw bedrijf is, dient er een extern re-integratie traject te worden opgestart. Ook wel re-integratie 2e spoor genoemd. Het doel is dan om de medewerker duurzaam te plaatsen in passend werk bij een andere werkgever.

Wij vinden dat werk belangrijk en waardevol is. Re-integratie spoor 2 trajecten van Werk-Vitaal kenmerken zich door een pragmatische, mens- en resultaatgerichte aanpak.

Na een uitgebreide kennismaking wordt een re integratietraject vormgegeven passend bij mogelijkheden en kansen van de werknemer. De trajecten bestaan uit een mix van contactmomenten, thuisopdrachten en support per mail en telefoon. 

Het traject wordt ondersteund door een compleet online testportfolio van LDC, waarmee testen beschikbaar zijn die competenties meten, persoonlijkheid, interesse, IQ of taalniveau. De beschikbare functionaliteit Jobs biedt de werknemer toegang tot praktisch alle online gepubliceerde vacatures in Nederland. Uiteraard voldoen onze trajecten aan de richtlijnen van het UWV. De werkgever ontvangt gedurende het traject heldere en overzichtelijke voortgangsrapportages. Het traject wordt gefaseerd aangeboden en varieert qua duur tussen 6-12 maanden.

De uitvoering door Werk-Vitaal kenmerkt zich door een aantal extra voordelen. Zo is er altijd afstemming met de arbeidsdeskundige van Werk-Vitaal bij het duiden van passende functies, kan er snel geschakeld worden met bedrijfsmaatschappelijk werk van Werk-Vitaal voor een korte interventie ten behoeve van de voortgang en beschikt Werk-Vitaal over een groot netwerk van klanten en relaties op de regionale arbeidsmarkt.

Werk-Vitaal beschikt over verschillende spreekuurlocaties in Limburg; indien gewenst kunnen ook afspraken worden gepland op locatie van de werkgever.
Back To Top