skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri
Op grond van de arbo-wet bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. De samenstelling en frequentie is afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf.

Het uitvoeren van een PMO-programma lijkt een kostbare investering. Desondanks is bewezen dat de investeringen ruimschoots renderen. Het beïnvloedt namelijk niet alleen het verzuimcijfer, maar ook aspecten als verloop, werving, inwerktijd, managementaandacht en dus de productiviteit. Daarnaast heeft het een niet te onderschatten positieve werking op de betrokkenheid van medewerkers.

Een goed programma bestaat uit een combinatie van medische onderzoeken én gevalideerde vragenlijsten op het gebied van werkbelasting, stress, gezondheid en werk-privé balans. Daar waar het kan maken we gebruik van de verzekerde zorg. Essentieel is de privacyveiligheid voor de medewerker, daarom vormt dit een standaard onderdeel van onze voorlichting voorafgaand aan het programma. Na de onderzoeken begeleiden we medewerkers “at-risk” individueel en adviseren we u op basis van de groepsresultaten. Om te meten of de ingezette maatregelen ook effect hebben gehad voeren we na 6 of 12 maanden een effectmeting uit.

Voor directieleden en managers hebben we een uitgebreider preventief onderzoek, met onder andere een maximale inspanningstest en hartecho op de afdeling cardiologie.
Back To Top