skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Nieuwe campagne SZW tegen fysieke klachten gestart

Uit onderzoek van TNO blijkt ongeveer een half miljoen medewerkers te maken te hebben met fysieke klachten als gevolg van het werk. Het ziekteverzuim dat hiermee gepaard gaat, betekent een kostenpost van circa 1,5 miljard euro voor werkgevers. Staatssecretaris Bas van ’t Wout heeft daarom vorige week een campagne gelanceerd om lichamelijke klachten, als gevolg van fysiek werk, aan te pakken.

De campagne met de naam: “Hoe TOP werk jij?” is gebaseerd op Technische, Organisatorische en Persoonsgebonden maatregelen. Er wordt achtereenvolgens gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen, de indeling van het werk en de eigen werkhouding. De campagne maakt deel uit van een EU-brede campagne over fysieke belasting in het werk.

Naast voorlichting wordt aan werkgevers een online toolbox ter beschikking gesteld. Voor medewerkers is er een online-test beschikbaar die ze kunnen invullen om te analyseren welk risico ze zelf lopen. Deze test staat op de website  www.hoetopwerkjij.nl

Wilt u specifiek voor uw eigen bedrijf in beeld krijgen wat de (fysieke) effecten van het werk zijn op uw medewerkers, neem dan gerust even contact met ons op. Wij hebben meerdere mogelijkheden om preventieve onderzoeken te doen binnen uw bedrijf.
Back To Top