skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

7 jaar Taakdelegatie – vak bedrijfsarts aantrekkelijker!

Aan het woord zijn Denise Theunissen en Henk Langenhorst, beiden al jarenlang verbonden aan Werk-Vitaal als medisch adviseur/bedrijfsarts. Zij delen graag hun positieve ervaringen om zo meer collega’s te stimuleren.

Overal is een tekort aan artsen, al een tijdje een zorgbreed probleem. Daar lijkt voorlopig nog geen verandering in te komen door te toenemende zorgvraag en vergrijzing. Nog zwarter was ooit het scenario voor de bedrijfsgeneeskunde, waarin een tijd lang heel weinig artsen zijn opgeleid door Arbodiensten. Daarnaast vond hele generatie basisartsen het beroep als bedrijfsarts niet aantrekkelijk genoeg. Daarin lijkt nu verandering te komen, mede een goede werkverdeling met taakgedelegeerden in het medisch werkdomein. Arbodienst Werk-Vitaal uit Roermond is al in 2016 gestart met taakdelegatie. Eerst bij een klein deel van hun relaties en sinds 5 jaar wordt de volledige dienstverlening zo uitgevoerd. Taakdelegatie kan niet zonder bedrijfsartsen met goede coachingvaardigheden én vertrouwen in de gedelegeerde.

Henk: “Als bedrijfsarts heb ik jarenlang alleen gewerkt in de spreekkamer. Af en toe samen met een verzuimcoördinator, maar was meer de organisatie rondom de begeleiding. Toen mij in 2015 door Werk-Vitaal gevraagd werd om met taakdelegatie te starten, vond ik dat wel spannend, maar zeker ook uitdagend. Ik zag toen al in dat het zo niet verder kon in ons vakgebied. De instroom van nieuwe bedrijfsartsen kan de uitstroom niet compenseren. Er moest iets simpelweg iets veranderen”

Denise: “Net als Henk zag ik dat het anders moest, in 2021 ben ik daarom in de rijdende trein bij Werk-Vitaal gestapt. Ze hadden duidelijke protocollen en een goede overlegstructuur. Dat was voor mij een absolute voorwaarde om iemand te laten werken in mijn medische bevoegdheid. Het afgelopen jaar hebben we dit nog verder geoptimaliseerd in een eigen handboek taakdelegatie”.

Henk:Het klopt helemaal wat Denise aangeeft. Ik heb als bedrijfsarts voor meerdere arbodiensten gewerkt en kan verzekeren dat er grote verschillen zijn. Daarom hecht ik veel waarde aan een goede overeenkomst met de casemanager waarin de bevoegdheden goed omschreven zijn en deze ook jaarlijks worden getoetst.

Denise: Met enige regelmaat spreek ik collega bedrijfsartsen die bijna uitgeput vertellen over hun drukke agenda en de beperkte tijd die ze hebben voor de medewerker, maar ook voor hun privéleven. Juist door te werken met taakgedelegeerden ben ik in-control in de dossiers, weet ik wat er bij werkgevers speelt en nog fijner, ik word juist ingezet op de meer complexe casuïstiek. Dat maakt deze manier van werken ook zo aantrekkelijk en hou nog voldoende tijd over voor mezelf. Een groot deel van het reïntegratietraject kan naar mijn mening in taakdelegatie worden behandeld. Ik zie de medewerker uiteraard wel op spreekuur, maar minder frequent dan voorheen en ook dan weet ik héél goed wat er speelt. Met goede casemanagers hoef je de medewerker niet altijd zelf te zien”

Henk: “Het werken met taakgedelegeerde heeft mijn artsenvak zeker verrijkt. Soms spelen er zaken in dossiers waar ik nog geen weet van had, die ik dan wel in mijn advisering kan betrekken. Iedereen weet dat verzuim in veel gevallen een andere dan medische oorzaak heeft. Juist voor die aspecten is in de spreekkamer te weinig tijd. Daarnaast is het bijna ondoenlijk om alle UWV-regelgeving, wettelijke wijzigingen, jurisprudentie, arbeidsdeskundige zaken te volgen. Daarom geeft het werken met taakdelegatie het vertrouwen mijn adviezen te funderen en leveren de gesprekken met de casemanagers mij nog altijd nieuwe inzichten op die verfrissend werken”

Denise: Gelukkig zie ik nu dat taakdelegatie meer geaccepteerd raakt onder mijn medische collega’s, ik kan het dan ook iedereen aanbevelen. Maar voordat je de stap neemt, bedenk dat vooraf goed op welke wijze je anderen in je medische domein wilt toestaan. Ik nodig je dan ook van harte uit om een keer met mij hierover te sparren als je deze stap wilt zetten. Zoals ik nu werk heb ik de invloed die ik als bedrijfsarts wil hebben. Zowel in het verloop van de reintegratie bij medewerkers, maar ook in de omstandigheden bij de werkgever. Dat laatste wordt wel eens vergeten, maar juist de werkgever heeft een hele grote invloed op de gezondheidspreventie en welzijn van mensen in onze samenleving. Daarom geniet ik zo van mijn werk!

Back To Top