skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Werken op arbeidstherapeutische basis, waar op letten?

arbeidstherapie Werken op arbeidstherapeutische basis is een veelgehoorde term bij de verzuimbegeleiding. Minder bekend zijn de regels en termijnen die hieraan gesteld zijn. Deze zijn opgenomen in de STECR-richtlijn arbeidstherapie. Eind vorig jaar is deze richtlijn vernieuwd. We willen u hierbij op hoofdlijnen informeren over deze wijzigingen.
  1. Als er sprake is van kort verzuim, dan is deze periode arbeidstherapie gemaximeerd tot 2 weken. Wordt arbeidstherapie ingezet bij lang verzuim, dan kan een periode tussen de 4 tot 6 weken worden aangehouden.
  2. Er moet onzekerheid bestaan over de belastbaarheid. De werkgever en medewerker moeten het ook samen eens zijn over deze onzekerheid.
  3. Arbeidstherapie is niet bedoeld om productiviteit of loonwaarde vast te stellen
  4. Arbeidstherapie kan meerdere keren worden ingezet tijdens de reïntegratie
  Indien u als werkgever arbeidstherapie wilt inzetten, stem dit dan eerst af met uw arbodienst.
Back To Top