skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Wat u moet weten over verzuim en vakantie

De vakantietijd is inmiddels weer aangebroken en dat kan betekenen dat u als werkgever te maken krijgt met zieke medewerkers die op vakantie gaan of medewerkers die tijdens hun vakantie ziek worden. Werk-Vitaal heeft voor u op een rij gezet wat u hierover moet weten.

ZIEK TIJDENS VAKANTIE
Als uw medewerker op vakantie is en in deze periode ziek wordt, moet hij zich ziek melden volgens de bij u geldende regels. Bij een ziekmelding tijdens vakantie in Nederland kan dan de gebruikelijke verzuimbegeleiding in gang worden gezet. Als de medewerker zich ziek meldt tijdens een vakantie in het buitenland ligt dit wat complexer. We adviseren u dan ook om in die situaties altijd contact met ons op te nemen.

Uw medewerker dient tijdens zijn ziekteperiode bereikbaar te blijven voor u als werkgever. Uw medewerker dient aan u door te geven hoe hij te bereiken is. Vraag de medewerker ook zich beter te melden als hier tijdens de vakantie sprake van is. Wanneer een werknemer ná de vakantie aangeeft dat hij ziek was tijdens zijn vakantie, hoeft u daar als werkgever niets mee te doen.

VAKANTIE TIJDENS ZIEKTE
Wanneer een zieke medewerker op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming hebben van zijn werkgever en vakantiedagen inleveren. Tijdens ziekte wordt de opbouw van vakantiedagen namelijk voortgezet zoals gewoonlijk en dit geldt dus ook voor de opname van vakantiedagen. De medewerker vraagt in dat geval op de gebruikelijke manier vakantie aan.

Indien nodig kan de bedrijfsarts onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen van de medewerker. De uiteindelijke goedkeuring voor vakantie ligt echter altijd bij u als werkgever. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft dat de opgenomen dagen als vakantiedagen worden aangemerkt en van het vakantietegoed worden afgeschreven. De medewerker is gedurende de vakantieperiode vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

TOT SLOT
Stimuleer opname van vakantiedagen: dit komt de gezondheid van uw medewerkers ten goede. Het is belangrijk dat de werknemer kan ontspannen en tijdelijk afstand kan nemen van het werk, hiermee wordt de kans op langdurige uitval kleiner. Verzuim kan daardoor voorkomen worden, en voorkomen is nu eenmaal altijd beter dan genezen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande tekst, neem dan contact met ons op via 077-7630390 of backoffice@werk-vitaal.nl.
Back To Top