skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Financiele duurzame inzetbaarheid

Financieel duurzaam inzetbaar Het pensioenlandschap in ons land is weer eens stevig in beweging. De overheid schuift de AOW steeds verder op en probeert een compleet nieuw stelsel te realiseren waarvan de inhoud zo complex is dat de invoering al weer is uitgesteld tot 01-01-2023.

Voor werkgevers betekent de aankomende verandering de zoveelste aanpassing. Echter zoals het er nu uitziet betekent deze aanpassing een veel ingrijpendere wijziging dan we ooit hebben meegemaakt.

Om hierop goed voorbereid te zijn is het verstandig dat werkgever zich goed laten voorlichten. Daarnaast is het al jaren zo dat medewerkers pensioen dermate ingewikkeld vinden dat ze zich er maar niet in verdiepen. Wat in toename blijkt is dat medewerkers hierdoor zich vanaf een bepaalde leeftijd zorgen gaan maken over hun financiële positie tegen de tijd dat ze willen stoppen. Ze zijn simpelweg niet in staat de communicatie over pensioen te doorgronden. De onzekerheid knaagt en zorgt voor onrust en soms ook voor verzuim.

Om te zorgen dat de medewerkers ook financieel duurzaam inzetbaar zijn kan het geen kwaad als werkgever te investeren in toegankelijke uitleg voor hun medewerkers zodat ze grip krijgen op hun financiën.

Een partij die hierbij kan ondersteunen is onze relatie APS Pensioenteam. Zij slagen erin om de door velen als complex ervaren materie terug te brengen tot heldere taal.
Back To Top