skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Toolkit voor basiscontract arbodienstverlening

Recent is voor werkgevers en belanghebbenden een toolkit voor basiscontract arbodienstverlening beschikbaar gesteld door het ministerie SZW in het arboportaal. Deze is hier te vinden.

Belangrijk voor u als werkgever om te weten is dat u nog 1 jaar de tijd heeft om de lopende overeenkomst aan te passen, dat wil zeggen dat dit voor 1 juli 2018 op orde dient te zijn. Werk-Vitaal zal deze aanpassing al per 01-07 a.s. doorvoeren door een addendum op te stellen als aanvulling op de lopende dienstverleningsovereenkomsten (DVO). De contracten die ingaan op of na 1 juli 2017 voldoen inhoudelijk al aan de nieuwe eisen.

Wilt u meer weten of uw organisatie voldoet aan het juiste wettelijke kader, neem dan contact op voor persoonlijk advies.  
Back To Top