skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Begeleiding bij psychische klachten niet altijd effectief

De begeleiding bij psychische klachten is niet altijd effectief. Zo verscheen afgelopen week in diverse media de zorgen om de wildgroei aan stresscoaches. Uit tellingen in vergelijking met 20 jaar geleden is het aantal coaches dat zich bezighoudt met de begeleiding van burn-out vertienvoudigd. Het is een groeiende markt. Dat is ook niet vreemd, want volgens cijfers van het TNO voelt circa 16% van de werkende Nederlanders, zich minstens een paar keer per maand, psychisch vermoeid door het werk.

In ons land kan iedereen zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en zich “coach” noemen. Het is namelijk geen beschermde titel zoals arts, psycholoog of verpleegkundige. Professionals die vaak met overbelaste medewerkers te maken krijgen (o.a. bedrijfsartsen) zien grote verschillen in de kwaliteit van de begeleiding. Met enige regelmaat worden ze geconfronteerd met coaches die zonder een duidelijke richtlijn werken, maar volgens een zelfbedachte therapie. Het kan de reïntegratie en herstelperiode negatief beïnvloeden als de inhoudelijke kennis ontbreekt.

Werk-Vitaal is van mening dat de begeleiding van burn-out en psychische klachten het meest effectief is als de behandelaar professioneel geschoold is én onderdeel uitmaakt van het totale reïntegratieproces. Daarom beschikken we over een team van 3 ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers, die dagelijks bezig zijn met de behandeling van medewerkers met o.a. psychische nood. Een goede afstemming met de bedrijfsarts, casemanager én de communicatie met de leidinggevende, spelen een belangrijke rol in het duurzaam verhelpen van problemen.

We zien gelukkig dat steeds meer werkgevers bezig zijn met preventie. Ook hieraan kan Werk-Vitaal met de kennis van de bedrijfsmaatschappelijk werkers een belangrijke bedrage leveren. Zoals het verzorgen van trainingen in het herkennen van (over)belastingsignalen, het leren grenzen stellen of bedrijfs- of teamopstellingen. Wilt u hierover ook meer weten, neem dan contact op met onze backoffice (backoffice@werk-vitaal.nl)
Back To Top