skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Boetebedragen bekend van nieuwe Arbowet

Zoals bekend is per 01-07-2017 de nieuwe Arbowet van kracht en kan de Inspectie SZW direct een boete opleggen aan werkgevers die niet over een basiscontract beschikken. Een boete kan worden opgelegd als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij de verzuimbegeleiding. Als blijkt dat er taakafspraken niet in de overeenkomst staan, krijgt u als werkgever eerst een waarschuwing, maar met de aantekening om het per ommegaande in orde te maken.

De boetes zijn van toepassing op de basiscontracten die vanaf 1 juli 2017 gesloten zijn, omdat deze per direct aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Lopende contracten moeten vanaf 1 juli 2018 voldoen aan de regels die Arbowet stelt aan het basiscontract. De volgende boetebedragen zijn van toepassing:

  • Ontbreken basiscontract = 1.500 euro
  • Basiscontract onvolledig = 750 euro
  • Geen afspraken ondersteuning bij verzuimbegeleiding = 750 euro
  • Werkwijze samenwerking met bedrijfsarts ontbreekt = 1.500 euro
  • Ontbreken attendering medewerkers op open spreekuur  = 1.500 euro
U dient er als werkgever toe te zien dat de bedrijfsarts een second opinion laat uitvoeren door een onafhankelijke bedrijfsarts. Deze mag niet bij dezelfde arbodienst werkzaam zijn. Ook hiervoor kan de Inpectie SZW boetes opleggen, ook deze zijn recent bekend gemaakt:

  • Geen adequate toegang tot bedrijfsarts = 1.500 euro
  • Bedrijfsarts kan werkplek niet bezoeken = 1.500 euro
  • Geen bewijs van instemming OR/PV =  340 euro
  • Geen mogelijkheid tot second opinion = 1.500 euro
  • Niet of onjuist aanbieden van second opinion = 750 euro
De Inspectie SZW kan altijd onaangekondigd een controle uitvoeren en u bent als werkgever verplicht hier aan mee te werken. De inspecteur kan niet alleen u, maar ook medewerkers en de OR vragen stellen. Tenslotte kunnen ze uw werkomstandigheden (o.a. aanwezigheid RI&E) en de loon- en personeelsadministratie controleren.  bron: arbo-online.nl
Back To Top