skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Fitte chauffeurs bij Ewals Cargo Care

In 2014 zijn Ewals Cargo Care en Werk-Vitaal gestart met een jaarlijks terugkerend programma om de gezondheid en inzetbaarheid te bevorderen van hun medewerkers op de Nederlandse vestigingen. Jaarlijks neemt een wisselende groep van circa 50 medewerkers deel aan een medisch – en vragenlijstonderzoek. De deelnemers krijgen een persoonlijke terugkoppeling en – advies. Werk-Vitaal stelt voor Ewals Cargo Care een groepsrapport op, waarin aanbevelingen worden gedaan om de gezondheidsrisico’s te beperken of de werkomstandigheden te verbeteren. De adviezen worden daar waar mogelijk direct geïmplementeerd. Werk-Vitaal merkt sinds de start van de eerste onderzoeksronde in 2014 dat het onderwerp leeft, gezien de spontane feedback van de deelnemers.

Omdat chauffeurs hebben aangeven ook meer te willen doen aan hun algemene leefstijl, is een pilot gestart over een wat langere periode. Centraal in de begeleiding zijn de gesprekken met de vitaliteitscoach van Werk-Vitaal, die vooral stimuleert, informeert, maar ook controleert of de afgesproken plannen waargemaakt worden.

Het programma maakt onderdeel uit van het totale programma FIT-TO-PERFORM, waarover Directeur Sjoerd Ewals uitgebreid verslag doet in het artikel op WIJ-Limburg. Klik hier voor het volledige artikel.  
Back To Top