skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Leidinggevende goed voor de gezondheid ?

Een fijne werkplek is ook goed voor de vitaliteit en gezondheid van medewerkers. De rol de leidinggevende hierin wordt helaas nog te vaak onderschat, terwijl er wel degelijk snelle en zichtbare effecten meetbaar zijn. Maar hoe organiseert u dit dan in de organisatie?

Op de eerste plaats is het belangrijk dat u als directeur zelf het juiste voorbeeld geeft. Een goed voorbeeld werkt namelijk stukken beter dan topdown communicatie. Een (sociaal) veilige sfeer is daarbij noodzakelijk, ze moeten zich vertrouwd voelen, kunnen leren en fouten mogen maken. Daarnaast moet de leidinggevende over de juiste vaardigheden beschikken om een vertrouwensband te creëren met de medewerker om open te kunnen praten over werkomstandigheden en prive/werkbalans. Dit alles zonder dat de medewerker bang hoeft te zijn dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsovereenkomst of promotiekansen.

Wat heeft de leidinggevende hiervoor allemaal nog meer nodig?

  1. Kaders – het moet voor de leidinggevende duidelijk zijn wat de koers van de organisatie is en welke middelen hij tot zijn beschikking heeft

  2. Steun – zorg ervoor dat leidinggevenden elkaar onderling stimuleren over het onderwerp, faciliteer dit in overleggen en laat ze goede voorbeelden delen

  3. Kennis – zorg ervoor dat de leidinggevende voldoende kennis heeft van signalen van overbelasting, bied ze een training aan van een deskundige op het vlak van stressbegeleiding.

  4. Feedback – Stel gegevens beschikbaar die het effect van preventie zichtbaar maken. Dit gaat veel verder als het verzuimcijfer. U kunt hier ook denken aan cijfers over productiviteit, uitvalpercentages en klanttevredenheid.

    Wilt u aan de slag met uw leidinggevende en werk maken van preventie dan kan Werk-Vitaal u hierbij helpen. We brengen samen met u in beeld wat er nodig is, doen onderzoeken en trainen uw leidinggevenden.
Back To Top