skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Arbowet wetgeving verandert per 1 juli a.s.

De Eerste Kamer heeft 26-01 jl. ingestemd om de Arbowet te wijzigen. Met de aanpassingen wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg verbeteren. Het belangrijkste is dat u goed uw huidige arbocontract controleert. Daarin dienen per 01-07 a.s. in elk geval de volgende zaken te zijn opgenomen:

– Dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken
– Dat de bedrijfsarts een klachtenprocedure heeft
– Dat de bedrijfsarts samenwerkt met de preventiemedewerker
– Dat de bedrijfsarts samenwerkt met de OR of personeelsvertegenwoordiging
– Dat de bedrijfsarts het verzoek om een second opinion toestaat
– Dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
– Dat de bedrijfsarts beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

In de nieuwe wet krijgt preventie een belangrijke positie. Zo is het van belang dat u voortaan de OR om instemming vraag bij de benoeming van de preventiemedewerker. Verder kan de bedrijfsarts ervoor kiezen om een spreekuur in te voeren, waarbij medewerkers het recht krijgen op spreekuur te komen voordat ze ziek worden.

Tenslotte heeft de Inspectie SZW aangekondigd te gaan handhaven op de aanwezigheid van bovenstaande punten in het arbocontract en het het melden van beroepsziekten.
Back To Top