skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Positieve gezondheid in provincie Limburg

Bron: 1limburg

Zaterdag 17 september jl. heeft de provincie Limburg een convenant gesloten met het Institute for Positive Health. Zij gaan onder meer lesmethodes ontwikkelen voor bedrijven en gemeenten. De provincie Limburg wil hiermee de landelijke proeftuin voor positieve gezondheid worden.

Het Institute for Positive Health is een initiatief van de arts Machteld Huber. Zij is een van de grondleggers van positieve gezondheid in Nederland. Huber gaat namens de provincie lezingen verzorgen. Daarnaast gaat ze lesmethodes ontwikkelen om bedrijven en gemeenten te inspireren en komt er later nog een digitale ontmoetingsplek.

Positieve gezondheid is een andere denkwijze over gezondheid. Uitgangspunt is dat gezondheid niet alleen het voorkomen of uitblijven van ziekte of gebreken is, maar voor een groot deel wordt bepaald door het sociaal welbevinden van iemand. Heeft iemand wel of geen werk, hoe gelukkig voelt hij of zij zich en hoe voelt de persoon zich in zijn woonomgeving.
Back To Top