skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Is uw bedrijf klaar voor een corona-exit?

Nu de maatregelen van de overheid steeds verder worden versoepeld is het van belang om goed na te denken over een veilige omgeving voor medewerkers, maar óók voor uw bezoekers! Zijn uw medewerkers op de hoogte van de genomen voorzorgsmaatregelen, wat is de rol van uw preventiemedewerker in deze fase en hoe zijn uw BHV-ers geïnstrueerd? Het weer opstarten van uw onderneming tijdens deze corona-overgangsfase vergt voorbereiding. Door de lockdown hebben veel medewerkers thuisgewerkt, maar is dit al opgenomen in uw RI&E ? Om op een verantwoorde wijze op te starten kunt u voor uw bedrijf een eigen corona-protocol opstellen.

Bedrijfsprotocol corona
Veel brancheorganisaties hebben op hun website al voor hun leden een bruikbare handleiding opgesteld. Het is verstandig om eerst na te gaan wat er voor uw bedrijf al beschikbaar is. Ook de overheid heeft een algemene handleiding (download hier Samen veilig doorwerken) beschikbaar gesteld hiervoor. Een goed bedrijfsprotocol corona dient een bruikbare handleiding te zijn voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, zowel op locatie, maar ook thuis. Vooral als uw medewerkers werken in een contactberoep is het een must om dit op te stellen. De professionals van Werk-Vitaal kunnen u op weg helpen met uw eigen bedrijfsprotocol corona.

Implementeren bedrijfsprotocol
Heeft u van uw branche een opzet ontvangen, of heeft u iets opgesteld met uw preventiemedewerker, dan is het van belang om de nieuwe (gedrags)regels goed te implementeren. Het kan op papier allemaal goed uitgewerkt zijn, maar het menselijk gedrag is vaak de zwakke schakel. Wij kunnen u helpen door middel van een implementatiecheck per werkplek.

Aanvulling maken in RI&E
Zolang er geen vaccin of medicatie beschikbaar is, lijkt het er op dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn. We adviseren daarom in uw RI&E uit te breiden met de corona-risico’s en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen: de corona-RI&E. Inspectie SZW is hierover overigens duidelijk in (zie ook inspectie SZW coronamaatregelen)

Hulp nodig?
Onze medici en wetenschappers komen steeds meer te weten over het corona-virus, deze veranderende inzichten betekenen voor u als ondernemer ook een voortdurende wijziging van regels en overheidsmaatregelen. Neem gerust contact op met onze backoffice (backoffice@werk-vitaal / 077-7630390) als u hierover vragen heeft, zij zorgen er dan voor dat onze deskundige hierover contact met u opneemt.
Back To Top