skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers vooral medisch

Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers is vooDuurzame inzetbaarheid oudere werknemersral medisch, zo blijkt uit een recente studie van het CBS. Ondanks dat de deelname aan het arbeidsproces onder ouderen (55- tot 65-jaar) flink is gestegen de afgelopen tien jaar, is deze in vergelijking met de jongere leeftijdsgroepen nog steeds laag. Verreweg de grootste groep (30%) geeft hierbij aan niet kunnen werken als gevolg van medische beperkingen.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat naarmate men ouder wordt, het risico op een slechtere inzetbaarheid als gevolg van de gezondheid toeneemt. Een kortere werkweek, fysiek en psychisch lichter werk worden het vaakst genoemd als mogelijke oplossing genoemd. Bron: CBS/TNO 2017

Ook Werk-Vitaal begeleidt werkgevers in passende oplossingen rondom de ouder wordende groep medewerkers. Daarin wordt vaak een combinatie geboden van leefstijl-, loopbaan- en arbeidskundige oplossingen aangeboden. Wilt u hierover meer weten neemt dan contact hierover met ons op.
Back To Top