skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

Dinsdag 10 juli jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat werkgevers gaat compenseren als een transitievergoeding is uitbetaald na het verstrijken van de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte. De regeling geldt ook als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden wordt beëindigd en daarbij een vergoeding wordt afgesproken. Zoals het er nu naar uitziet geldt de regeling niet alleen voor kleine bedrijf (<25 mw) maar voor alle werkgevers. Het is nog even wachten op publicatie in de Staatscourant voordat dit 100% definitief is.

We hebben voor u de belangrijkste weetjes op een rij gezet:

    • De compensatie is mogelijk als de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd;
    • De compensatie is alleen van toepassing als er sprake is van een wettelijk recht op een transitievergoeding;
    • De compensatie bedraagt maximaal het bedrag van de transitievergoeding waar de medewerker recht op zou hebben;
    • De compensatie is nooit hoger dat het brutoloon dat is uitbetaald tijdens de ziekteperiode;
    • Eventuele opgelegde loonsancties door het UWV komen niet in aanmerking voor compensatie;
Om de compensatie aan te vragen en de verstrekking te organiseren, wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld. Als werkgever dient u aan te tonen dat u recht heeft op de compensatie via een aanvraagformulier van het UWV. We adviseren u ook om alle relevante bewijsstukken zorgvuldig te bewaren, zoals de arbeidsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslagvergunning, bewijs van betaling van de vergoedingen enzovoort.

Als gevolg van deze compensatieregeling zal de Awf-premie vanaf 2019 worden verhoogd met 0,5%. Tenslotte krijgen CAO-partijen ruimte om af te wijken van de transitievergoeding bij ontslag door bedrijfseconomische redenen, mits de CAO voorziet in een regeling die de kans op nieuw werk vergroot.
Back To Top