skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Ministerie SZW geeft uitleg verwerking verzuimgegevens

Het Ministerie SZW heeft recent een memo gepubliceerd waarin uitleg gegeven wordt over de verwerking van gegevens van een zieke medewerker conform de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (21-04-2016). Hierin gaat het over het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding. De uitleg heeft betrekking op de periode van ziekmelding tot aan het bezoek aan de bedrijfsarts/arbodienst.

Kort samengevat wordt hierin duidelijk beschreven dat de werkgever niet aan de zieke werknemer mag vragen wat hij voor taken/werkzaamheden wel nog kan doen. De werknemer mag dit wel vertellen, maar de werkgever mag geen druk uitoefenen op de werknemer om het te vertellen.  Wanneer de werknemer het wel vrijwillig aan de werkgever vertelt mag het niet worden vastgelegd.

Dit levert natuurlijk de nodige beperkingen op voor werkgevers om de juiste keuzes te maken in de re-integratie. Deze is namelijk geheel afhankelijk van de visie van de werknemer. Als werkgever kunt u daarom het beste vroegtijdig uw arbodienst inschakelen en vragen naar de mogelijkheden voor passende arbeid tijdens de re-integratie. Eventueel kan dit heel gericht worden vastgesteld met een AD-scan. U weet dan precies wat de taken/werkzaamheden zijn welke voor de werknemer passend zijn. Dan mag u dit vastleggen en uw medewerker dient zich er ook aan te houden.

Klik hier voor de publicatie van het Ministerie SWZ
Back To Top