skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Gratis spreekuur veiligheidskundige Werk-Vitaal (actie!)

Tijdens de week van de RIE (17 t/m 21 juni 2019) biedt Werk-Vitaal werkgevers een uitgelezen kans om gratis advies te verkrijgen over de RIE.

Ondanks dat de RIE verplicht is vanuit de Arbowet, besteden veel ondernemers nauwelijks aandacht aan de RI&E in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat is jammer, want je kunt de RIE wel degelijk gebruiken om de organisatie te verbeteren. De RI&E kan helpen om op een gestructureerde wijze risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Daarbij gaat het niet alleen om asbest, zware metalen, fysieke belasting of gevaarlijke machines, maar ook om werkdruk, psychische werkbelasting en het welzijn van medewerkers.

Werk-Vitaal biedt u als ondernemer nu de mogelijkheid om contact te leggen met onze veiligheidskundige, dhr. W. (Wilco) Smit tijdens het gratis telefonisch spreekuur. Zo krijgt u snel een deskundig antwoord van onze specialist op dit vlak.

De gratis spreekuren zijn tijdens de week van de RIE (17 t/m 21 juni) tussen 15.00-17.00 uur. U kunt hiervoor bellen met het nummer : 06-53967074. Mocht u de voicemail bereiken, spreekt u die dan gerust in, dan wordt u teruggebeld.

Team Werk-Vitaal
Back To Top