skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid: Europees actieplan voor ouderen

Duurzaam inzetbaarDuurzame inzetbaarheid ESFheidsbeleid blijft een belangrijk thema, zo blijkt uit een recente afspraak op Europees niveau tussen de sociale partners. Gisteren hebben de Europese werkgever- en werknemersorganisatie afspraken gemaakt over beleid dat ervoor moet gaan zorgen, dat medewerkers zinvol en gezond tot aan het pensioen kunnen doorwerken.

De plannen zijn samengevat in het werkprogramma “actief ouder worden”. In de kern komt het erop neer dat werkgever ervoor dient te zorgen dat:

  • er goede preventieve zorg is
  • er adequate (digitale) scholing is
  • teams zoveel mogelijk zijn samengesteld uit verschillende leeftijden
  • er een goede kennisoverdracht is tussen jong en oud

De Europese werkgever- en werknemersorganisaties hebben aangekondigd de uitvoering van het werkprogramma “actief ouder worden” nauwlettend te gaan volgen. Uit recente cijfers van TNO bleek dat met name de gezondheidsklachten het grootste risico vormen op vroegtijdige uitval.

Back To Top