skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Einde aan rol interne verzuimcoördinator?

Komt er een einde aan de rol van interne verzuimcoördinator? Daar lijkt het wel op nu de Autoriteit Persoonsgegevens een schriftelijke reactie heeft gegeven op een concrete vraag van een zorginstelling.

Veel organisaties en instellingen voeren hun arbobeleid nog altijd uit via het zogenaamde “eigen regie model” zoals dit vanaf 2006 sterk in opkomst is geraakt. Het eigen regiemodel komt veelal neer op het inhuren van een bedrijfsarts (op locatie) in combinatie met eigen team aan verzuimcoördinatoren, casemanagers- of arboprofessionals.

De Autoriteit Persoonsgegevens zet met haar recente uitspraak (Brief Autoriteit Persoonsgegevens 27-11-2017) een definitieve streep door deze vorm, zelfs als de werkgever gebruik maakt van goed opgeleide en gekwalificeerde functionarissen. De bevoegdheid van de interne verzuimcoördinator, in het uitvragen van de medewerker, blijft beperkt tot de verwachte verzuimduur, het verpleegadres en de praktische zaken rondom de overdracht van werkzaamheden. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk om de uitvoering van het casemanagement intern te blijven borgen.

Wat is hiervoor dan de oplossing?
Een geschikte oplossing is de inzet van de bedrijfsarts in combinatie met een externe casemanager werkzaam in taakdelegatie van deze bedrijfsarts. De ervaring leert dat verreweg het grootste deel van het ziekteverzuim in de basis geen puur medische oorzaak heeft. De casemanager in taakdelegatie kan door middel van een goede intake, de juiste vragen stellen ten aanzien van de medische situatie, de functionele mogelijkheden én aandacht geven aan het wettelijk kader van de re-integratie.

Inmiddels heeft Werk-Vitaal 2 jaar ervaring met het werken in taakdelegatie en zijn zowel de opdrachtgevers, maar ook de medewerkers, zeer tevreden over de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. Overweegt u ook te kiezen voor een andere invulling van uw verzuimmanagement als gevolg van de recente wetgeving, neem dan gerust contact op. Diverse bij ons aangesloten werkgevers zijn bereid u hierover te woord te staan.      
Back To Top