skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

COVID-19 en Wet Verbetering Poortwachter

Beste werkgever,

Het UWV heeft in verband met de COVID-19 situatie een addendum uitgebracht inzake de Werkwijzer Wet Verbetering Poortwachter. U treft hier deze werkwijzer van het UWV aan.

In het kort komt het erop neer dat de toets van het re-integratie verslag op de normale wijze wordt uitgevoerd. Echter wanneer in verband met COVID-19 bepaalde zaken in het kader van de re-integratie niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden, wordt coulance of maatwerk toegepast. We zullen als Werk-Vitaal onze werkgevers op de normale wijze begeleiden bij hun verzuimende werknemers.

We doen dit op basis van alle geldende regelgeving en protocollen (NVVA, NVAB etc.) Wanneer, op aangeven van de werkgever, een re-integratie maatregel niet uitvoerbaar blijkt zullen we dat gemotiveerd vastleggen in het re-integratie dossier en/of de relevante documenten. Daarmee kan het UWV dan vaststellen of dit een deugdelijke grond is om een loonsanctie niet op te leggen. Werk-Vitaal zal de dienstverlening, weliswaar telefonisch, op het kwalitatieve niveau wat u van ons gewend bent voortzetten.
Back To Top