skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Afhankelijk van de samenstelling van de preventief medisch onderzoek kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het programma. Hierbij ook een korte uitleg.

BMI-bepaling
De BMI (body-mass-index) is een verantwoorde manier om te bepalen of je lichaamsgewicht goed is in verhouding tot je lengte.

Vetpercentage meting
Op een aantal plaatsen op het lichaam wordt met behulp van een schuifmaat de dikte van vetlagen en huid bepaald. Een sterk verhoogd vetpercentage leidt tot een ongezond gewicht en gezondheidsrisico’s.

Bloeddrukmeting
De bloeddruk is de druk die op het bloed in de bloedvaten staat. De bloeddruk wordt onder meer veroorzaakt door de slagkracht van het hart, de totale hoeveelheid bloed in het lichaam en de elasticiteit van de bloedvaten. Spanningen, bijvoorbeeld stress, kunnen echter wel eens een vertekend beeld geven van de bloeddruk.

Intern onderzoek
Een algemeen intern onderzoek is een onderzoek van de belangrijke inwendige organen van het menselijk lichaam: hart, longen, abdomen (lever, milt en darmen). Door te luisteren en te voelen kan de arts zich een beeld vormen van mogelijke afwijkingen aan deze organen.

Bloedonderzoek
Door middel van bloedafname worden bloedwaardes in ons ziekenhuislab onderzocht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de cholesterol, glucose, eiwitten, hemoglobine, lever- en nierwaardes.

Visus / gezichtsscherpte
We voeren doorgaans 2 soorten visustesten uit, zowel veraf en de nabij (leesafstand). Bij afwijkende waardes wordt aangeraden om de visus te laten controleren door de opticien omdat u mogelijk een bril of contactlenzen nodig heeft. Voldoende gezichtsscherpte is bijvoorbeeld van belang om veilig te kunnen werken.

Hartfilmpje in rust en inspanning
Bij een hartfilm in rust wordt met name gekeken naar de elektrische geleiding in de hartspier. Hierdoor wordt een beeld verkregen van de functie van het hart in rust. Ook kunnen aanwijzingen voor hart- en vaatziekten gevonden worden. Door het beoordelen van de hartfilm tijdens inspanning wordt gekeken naar het eventueel ontstaan van zuurstofgebrek van het hart of ritmestoornissen. U wordt dan doorverwezen naar de cardioloog voor nader vervolgonderzoek.

Longfunctie-onderzoek (spirometrie)
Een spirometrie is een makkelijke en betrouwbare wijze om de longfunctie of -capaciteit te meten. Via deze test kan een arts vaststellen of er sprake van een mogelijke longaandoening.

Back To Top