skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Hieronder ziet u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever?

U bent als werkgever verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer te beschermen. U dient maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat medewerkers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden geen gezondheidsschade lijden. Deze verplichtingen zijn opgenomen en beschreven in de Arbowet. Daarnaast heeft u ook nog een zorgplicht, hetgeen inhoudt dat u ook verantwoordelijk bent voor situaties die buiten de directe werksfeer vallen, maar wel met het werk te maken hebben. Denk aan een bedrijfsuitje of een thuiswerkplek. Tenslotte is er nog de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) waarin wettelijk is vastgelegd, hoe u dient te handelen als er sprake is van ziekteverzuim in uw bedrijf.

Hoe meet je het werkvermogen eigenlijk ?

Het werkvermogen zegt iets over het vermogen van een medewerker om zowel fysiek- als mentaal het werk goed te kunnen uitvoeren. Als deze factoren in balans zijn, kunt u als werkgever rekenen op een maximale prestatie. Uit onderzoek blijft echter dan circa 18%-22% van de beroepsbevolking te maken heeft met een verminderd werkvermogen, met vaak ook medische klachten en ziekteverzuim tot gevolg. Het werkvermogen kan op meerdere wijzes worden vastgesteld. Werk-Vitaal gebruikt voor haar onderzoeken de Duurzame Inzetbaarheids-Index (DIX) van TNO. Hierbij word gekeken naar onder andere de situatie op het werk, de leefstijl, kennis, vaardigheden en privé-werk balans. Hierdoor is het mogelijk om tijdig de juiste interventies in te zetten om zo het werkvermogen, de prestaties én het werkplezier van de medewerker weer te herstellen.

Mag ik wat zeggen over zijn leefstijl ?

De leefstijl (rookgedrag, alcoholgebruik, eetpatroon) is in de basis natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van u als werkgever. Toch weet iedereen dat een ongezonde leefstijl kan leiden tot ziekteverzuim en financiële schade voor uw bedrijf. De arbeidsovereenkomst vormt de basis van de relatie met uw medewerker. Een ongezonde leefstijl kan consequenties hebben in het goed nakomen van de afspraken in deze overeenkomst. In dat geval gaat het niet meer over leefstijl, maar over functioneren. Het kan echter een gevoelig thema blijven in het gesprek, daarom kiezen veel werkgevers ervoor om programma’s op te starten om medewerkers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en maken gezond gedrag een onderdeel van de bedrijfscultuur.

Moet ik een preventief medisch onderzoek aanbieden ?

Nee, u hoeft geen preventief medisch onderzoek aan te bieden als de risico’s in uw bedrijf daartoe geen aanleiding geven. U bent wel verplicht periodiek te onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van de werk dat uw medewerkers verrichten. Het vaststellen van de risico’s gebeurt door het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, daaruit volgt een plan van aanpak met actiepunten die bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Het is dus afhankelijk van de blootstellingsrisico’s (denk aan fysieke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen etc) van uw medewerkers, welke verplichtingen u heeft. Laat u dus goed adviseren door uw kerndeskundige of arbodienst, wat voor uw bedrijf minimaal noodzakelijk is. Een groot aantal werkgevers maakt tegenwoordig een combinatie gezondheids- en werkgerelateerde risico’s, hierdoor snijdt het mes aan 2 kanten, omdat ook medewerkers bewuster worden gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid in de gezondheid.

Ik wil mijn mensen stimuleren om meer te bewegen, maar hoe?

Uit onderzoeken blijkt dat het aanbieden van fitness-abonnement weinig – tot geen invloed heeft op de toename in het sporten. Het in beweging krijgen van medewerkers is namelijk geen eenmalige actie, maar een verandering van mindset. U dient allereerst belang te gaan hechten aan gezond gedrag bij medewerkers. U ontkomt er niet aan, om eerst zelf het goede voorbeeld te geven. Door daarna het thema “gezondheid” te laten terugkomen in de personeelsbijeenkomsten, acties en sponsoring, maakt u het tot cultuur in uw bedrijf. Deze basis is noodzakelijk om medewerkers blijvend te motiveren in beweging te komen. Werk-Vitaal kan dit proces ondersteunen met een programma gezond leven, waarbij persoonlijke actieplannen, e-trackers en persoonlijke begeleiding centraal staan. De kern van de begeleiding is een duurzame gedragsverandering gecombineerd met een sportactiviteit die bij de persoon past.

Er speelt veel privé, hoe begin ik erover?

Als werkgever voelt u al snel aan of er iets niet lekker zit bij een medewerker. De ene medewerker komt er zelf mee, terwijl de ander zich meer en meer terugtrekt. Uiteindelijk kan een verstoring van de privé-werk balans (thuissituatie), maar ook de werk-privé (overwerk) balans, uitval en medische klachten tot gevolg hebben. Soms liggen er ook gevoelige zaken ten grondslag aan de problemen, die een medewerker niet snel met u als werkgever zal bespreken. Spreek uw medewerker aan en zeg dat u zich oprecht zorgen maakt. Het aanbieden van een gesprek met een onafhankelijke professional kan heel veel ellende voorkomen. Werk-Vitaal heeft voor dergelijke situatie een casemanager of bedrijfsmaatschappelijk werker die bekend is met schulden-, rouw, mantelzorg, relatie- en persoonlijke problemen.

Heeft u een vraag welke niet in ons overzicht staat?

Laat het ons weten via onderstaand formulier, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

    Back To Top