skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Snelstartgids TNO preventiemedewerker zeer nuttig

Als werkgever bent u vanuit de Arbowet verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan werknemers. Uw preventiemedewerker is daarvoor de aangewezen persoon om u daarbij te ondersteunen. We merken echter regelmatig dat het voor werkgevers lastig is om de preventiemedewerker een plek te geven in de bedrijfsvoering. TNO heeft recent een snelstartgids uitgebracht die u (en uw preventiemedewerker) helpen, om de functie goed neer te zetten in uw bedrijf.

De snelstartgids is een 6-stappenplan tot een optimale invulling van de rol van de preventiemedewerker en is hier gratis te downloaden. Mocht u nog praktische vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze adviseur Wilco Smit, veiligheidskundige op 06-53967074 of wsmit@werk-vitaal.nl

  bron: TNO
Back To Top