skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri
Interventiegesprekken kunnen in meerdere situaties ingezet worden. Van belang is dat het gesprek plaats vindt tussen werknemer en een objectieve casemanager van Werk-Vitaal. De werkgever neemt geen deel aan dit gesprek. Het wordt ook ingepland bij ons op kantoor (en niet op de werkplek van de werknemer). In het gesprek kan de werknemer openlijk praten en de ervaring leert dat in een interventiegesprek sneller de oorzaak achterhaald wordt van het ziekteverzuim.

Soms zijn er bijvoorbeeld functioneringsproblemen. Aan de hand van het interventiegesprek kan de werknemer aangespoord worden om in overleg met de werkgever te gaan. Het kan ook zijn dat wij u bellen (vaak het geval bij ziekteverzuim dat voortkomt uit een arbeidsconflict) of dat wij doorverwijzen naar een mediator. Een werknemer kan stress hebben, door overbelasting in de privé-situatie of werksituatie, of zelfs al lichamelijke klachten hebben als gevolg van stress. De casemanager analyseert de situatie, geeft advies en verwijst door indien nodig naar een maatschappelijk werkster, een arbeids-en organisatiepsycholoog of een andere deskundige.

Een interventiegesprek is ook bedoeld om bij werknemers de hulpvraag te stimuleren. Soms denken mensen geen hulp nodig te hebben, terwijl er wel sprake is van verminderde arbeidsprestaties of ziekteverzuim. Het is ook bedoeld om de medewerker iets mee te geven om over na te denken. Een interventiegesprek kan eenmalig plaatsvinden, maar het kan ook vaker ingepland afhankelijk van de situatie.

Uiteindelijk is het doel om op korte termijn de vinger op de zere plek te leggen. Zo kan ook sneller effectief gestart worden met zaken die het ziekteproces verkorten. Hoe eerder gestart wordt, hoe meer mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat klachten in langdurig ziekteverzuim ontaarden. Werknemers die zich frequent ziek melden zijn meestal ook degenen die uiteindelijk langdurig ziek zijn. En hoe langer iemand van de werkvloer weg is, hoe moeilijker het wordt om weer te starten.

Back To Top