skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Ziekteverzuim cijfers verlagen in MKB?

Ziekteverzuim cijfers verlagenZiekteverzuim cijfers verlagen is mogelijk voor elke onderneming in het MKB. Het is helaas niet te voorkomen dat een medewerker ziek wordt, dat is een feit en gebeurt nu eenmaal. Het is wel kostbaar voor u als werkgever én vervelend voor uw medewerker. Ondanks dat bedrijven zeggen er alles aan te doen, lukt het niet altijd om het ziekteverzuimcijfer laag te houden. Waar komt dit nu door ? We zetten enkele praktische tips uit onze dagelijkse praktijk voor u op een rij.
  1. Stel geen eigen medische diagnose : Werkgevers gaan makkelijk op de stoel van de dokter zitten en denken te weten wat er hand. Dit is echter de rol van de bedrijfsarts, die vanuit zijn eigen professie én nog belangrijker vanaf een onafhankelijke positie, de medewerker bevraagt naar de omstandigheden, klachten en mogelijkheden. Zijn reïntegratie-advies houdt rekening met alle belangen en omstandigheden, waardoor er uiteindelijk sneller een volledig herstel volgt.
  2. Beoordeel elke ziekmelding als signaal : In sommige situaties is de ziekmelding een signaal dat er iets anders speelt, zeker als het niet de eerste ziekmelding van de medewerker in korte tijd. Er kunnen dan problemen spelen op het werk of privé. Het is daarom belangrijk om elke ziekmelding te registreren en rekening te houden met in- en externe factoren die het verzuim veroorzaken. Hiervoor zijn diverse digitale pakketten beschikbaar of kies een arbodienst waar u deze service erbij krijgt.
  3. Maak een verzuimprotocol en informeer medewerkers hierover: Grote ondernemingen hebben doorgaans het hun verzuimregels onderdeel gemaakt van het arbeidscontract of huishoudelijk reglement. Voor MKB lijkt het wat overdreven, maar het is erg belangrijk dat medewerkers weten waar ze zich aan te houden hebben als ze zich ziekmelden. Ook uw medewerker heeft zich te houden aan zijn contact- en reïntegratie-verplichtingen. Het hoeft maar vooraf duidelijk te zijn.
  4. Bied periodieke preventieve onderzoeken aan : Ondanks dat het een wettelijke verplichting is, wordt en in het MKB nog maar weinig aandacht besteed aan preventie op de werkplek, terwijl het relatief eenvoudig en goedkoop te organiseren is. Het is onjuist te denken dat je als werkgever verplicht bent om een volledig medisch onderzoek aan te bieden, lees meer. Vaak kunnen vragenlijstonderzoeken een prima basis vormen.
Deze 4 praktische tips helpen u om verzuim anders te benaderen, met uiteindelijke verlaging van het verzuimcijfer tot gevolg.
Back To Top