skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Wijziging Wet Werk & Zekerheid – pas uw verzuimprotocol aan!

Over enkele dagen (1 april 2016) wordt een van de laatste wijzigingen in de Wet Werk en zekerheid van kracht, namelijk het vervallen van artikel 7:627 BW. Het artikel “geen arbeid, geen loon”. Vanaf 1 april 2016 geldt “geen arbeid toch loon”.

Nu dit artikel vervalt bestaat er vanuit de wet voor de werknemer geen verplichting meer om zich ziek te melden. Hij heeft wel de verplichting tot:
1. Passende arbeid te verrichten welke past bij zijn/haar specifieke omstandigheden
2. Meewerken aan maatregelen en voorschriften om hem/haar in staat te stellen passende arbeid te verrichten (zoals bezoek aan bedrijfsarts/casemanager en arbeidsdeskundige)

Pas uw verzuimprotocol daarom per 1 april aan zodat een werknemer dient te melden dat hij/zij de bedongen arbeid niet kan verrichten en vraagt om passend werk. Laten we vanaf 1 april het dus niet meer hebben over ziek melden, maar om het vragen van passend werk. Daarna kunnen partijen samen bepalen of het verstandig is om de WIA wachttijd in te gaan. De aard van het verzuim is dan ook niet belangrijk, het gaat om goed functioneren. De casemanagers van Werk-Vitaal helpen u hier graag bij, indien dit voor u noodzakelijk is.

Back To Top