skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Nu beschikbaar : Corona-test (PCR) voor relaties van Werk-Vitaal!

Met ingang van dinsdag 29 september a.s. kunt u bij ons terecht voor een PCR-test om vast te stellen of uw medewerker besmet is met Corona. Hiervoor hebben met ons partner Ease Travel & Health Clinic een samenwerking opgezet, die ervoor zorgt dat uw medewerker niet te lang onnodig thuis hoeft te zitten. De uitslag is dan binnen 48 uur bekend.

Mocht u gebruik willen maken van deze service, meldt u zich als werkgever dan aan op onze backoffice. U wordt dan geregistreerd en wij zorgen dat uw bedrijfsgegevens bij Ease terecht komen. Vanaf dat moment kunnen uw medewerkers zich bij ons melden.

De planning, afname en het lab-onderzoek worden door Ease verzorgt. Zij verzorgen tevens de terugkoppeling naar de medewerker én de GGD. U ontvangt dan ons een rapportage in de verzuimapplicatie, zodra de uitslag bekend is. Daaruit verneemt u, of uw medewerker weer inzetbaar is, of dat er toch sprake is van ziekteverzuim.

In dat geval starten we de ziekmelding en volgen we uw medewerker in zijn herstel. In sommige gevallen kan uw medewerker wellicht taken thuis nog wel uitvoeren, u kunt dan bij ons terecht voor het juiste advies hoe hierin te handelen.

Gezien de huidige schaarste komen alleen relaties van Werk-Vitaal in aanmerking voor deze service. Aanmelding kan door een mailbericht te sturen naar backoffice@werk-vitaal.nl
Back To Top