skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Nieuwe subsidieregeling voor preventie !

Er is weer een subsidiemogelijkheid voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers! De regeling valt onder de Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF). Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn, van indiensttreding tot aan pensionering. Het aanvraagtijdvak loopt van 19 oktober 2015 (9.00 uur) tot en met 13 november 2015 (17.00 uur). Per aanvrager wordt slechts één subsidieaanvraag in behandeling genomen. In aanmerking komen alle bedrijven en (overheids)instellingen die werknemers in dienst hebben.

Voorbeelden van projecten of thema’s  
 • Bedrijfs- of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement
Aanvraagcriteria  
 • Alleen de directe advieskosten van de externe adviseur zijn subsidiabel. Voor de berekening van de subsidie is het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal € 100 exclusief btw.
 • U dient bij de aanvraag aan te tonen dat u als werkgever ten minste twee werknemers in dienst heeft
 • Een project mag hoogstens twaalf maanden duren.
 • De adviseur dienr drie referenties van verschillende opdrachtgevers te worden bijgevoegd, voor Werk-Vitaal is dit uiteraard geen probleem
 • Btw en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie.
Budget en bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 6.000. In totaal is er ruimte voor ongeveer 2.200 aanvragen, wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Interesse, neem dan contact met me op via rvberlo@werk-vitaal.nl.

Werk-Vitaal werkt samen met haar partner Trias voor de uitvoering en administratie van de regeling.  
Back To Top