skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Nieuwe cijfers CBS over beroepen en werkdruk 2014

Vandaag zijn de CBS-cijfers bekend gemaakt van beroepen met de hoogste werkdruk in Nederland. Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. Het ziekteverzuim als gevolg van werkdruk was het hoogst onder docenten.

Kenmerkend aan de werkdruk voor managers is dat er veel werk wordt gedaan in een hoog tempo. Het gaat dan met name om snel- en veel werk. Ook algemeen directeuren, juristen, vertegenwoordigers en inkopers ervaren een bovengemiddelde werkdruk. Uit onderzoek bij docenten blijkt dat zij juist minder snel en hard werken, maar wel heel veel. Zij komen als zevende voor in het rijtje van de beroepsgroepen met de hoogste werkdruk.

Bij onder meer docenten, specialisten op maatschappelijk gebied en juristen, blijken de genomen maatregelen nog onvoldoende. Meer achtergrond informatie leest u op : publicatie werkdruk en beroepen
Back To Top