skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Mantelzorg raakt ook úw organisatie

Mantelzorg op de werkvloer: praktisch elke werkgever heeft ermee te maken. Gemiddeld heeft één op de zes medewerkers mantelzorgtaken thuis, in de zorgsector is dit aantal zelfs één op de drie. Medewerkers raken ongemerkt overbelast en het is bekend dat de mantelzorger er vaak niet voor uit durft te komen. Deze is bescheiden en vind het heel normaal om voor een naaste te zorgen. De effecten zijn voor uw als werkgever wel degelijk zichtbaar in het functioneren: denk aan het maken van fouten, snel afgeleid zijn, op werk zaken regelen voor thuis, humeurig, en vaker afwezig met kort verzuim. Het is dan ook wachten tot er fysieke en andere gezondheidsklachten ontstaan, waarmee een langdurige uitval op de loer ligt.

Maar hoe weet u nu wie er allemaal bezig is met zorg voor naasten ? en hoe zorgt u ervoor dat dit goed in balans blijft tussen privé-werk maar ook werk-privé ? De overheid besteed veel aandacht voor de ondersteuning voor mantelzorgers, maar bereiken ze nog onvoldoende. Zorgverzekeraars hebben ruime mogelijkheden in het aanvullende pakket om hulp te bieden, maar er wordt nauwelijks een beroep op gedaan. Tijd dus om hier actief mee aan de slag te gaan !

Een belangrijke pijler van duurzame inzetbaarheid !
Werkgevers die zoeken naar oplossingen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers met mantelzorgtaken kunnen bij ons terecht. We werken samen met mantelzorgmakelaars die helpen bij het realiseren van een werkbaar mantelzorgklimaat. Zij richten zich op zakelijke én sociale oplossingen voor uw onderneming. Een goede start zou kunnen worden gemaakt door een nulmeting te houden binnen uw bedrijf. We inventariseren voor u wie er mantelzorger is en in welke mate dit een effect heeft op het functioneren en inzetbaarheid. Daarna wordt gezorgd voor een passende 1:1 oplossing voor de medewerkers die hulp kunnen gebruiken. De mantelzorgmakelaar maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van de (financiële) voorzieningen bij gemeentes en verzekeraars. Aan de nulmeting zijn wel eenmalig kosten verbonden, maar zijn vanuit preventief oogpunt een nuttige investering. Wilt u meer weten, neem dan contact op door een bericht te sturen naar backoffice@werk-vitaal.nl
Back To Top