skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Ongewenst strategisch overstappen aangepakt

Begin dit jaar kondigde minister Asscher aan dat de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex die gepland stond voor 1 januari 2016, uitgesteld werd tot 1 januari 2017. Op 22 juni volgende daarop een brief waarin hij bekend maakte dat het evenwicht op de hybride markt hersteld zal worden. Hiervoor werden twee belangrijke maatregelen aangekondigd:

  1. Bedrijven die over willen gaan van publiek naar privaat, krijgen vanaf 2017 niet meer te maken met een inlooprisico. Zij kunnen hun risico als staartlast bij het UWV achterlaten. Dit zorgt voor een zeer sterke financiële prikkel om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Werkgevers laten namelijk niet alleen de lasten voor de WGA-vast achter, maar ook die voor de WGA-flex. Het gaat daarbij vaak om zeer grote bedragen.
  2. Bedrijven die teruggaan van privaat naar publiek worden vanaf 2017 niet meer ingedeeld in de minimumpremie, maar worden afgerekend op de eigen historische cijfers.
Met andere woorden: het wordt na 1 januari 2017 wat minder aantrekkelijk om terug te keren naar het publieke bestel en juist wat aantrekkelijker om eigenrisicodrager te worden.  Dit betekent dat 2016 een overgangsjaar wordt en dat brengt weer nieuwe ongewenste effecten met zich mee. Eigenrisicodragers kunnen namelijk voor één jaar overstappen naar het UWV en dan de minimumpremie betalen. Vanaf 1 januari 2017 zouden ze dan weer ‘schoon’ kunnen overstappen naar een private verzekeraar.

Asscher verwachtte dat dit niet zo’n vaart zou lopen omdat de Wet financiering sociale verzekering (Wfsv) in een anti-duiventilmaatregel voorziet: als een werkgever teruggaat naar het UWV kan hij pas na drie jaar weer eigenrisicodrager worden. Die driejaarstermijn geldt echter alleen als de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap beëindigt en niet als de verzekeraar de garantieverklaring intrekt. Maar, de werkgever kan hier zelf invloed op uitoefenen door zijn contract te laten aflopen. Het eigenrisicodragerschap eindigt dan van rechtswege en de verzekeraar trekt de garantieverklaring in. Maatregel: minimaal drie jaar bij UWV blijven

Asscher vindt dit een ongewenst effect en komt nu met een maatregel. Het wetsvoorstel ‘Verbetering hybride markt WGA’ voorziet al in een bepaling om ook voor werkgevers waarvan de garantieverklaring ‘van rechtswege eindigt’ een minimumtermijn voor de publieke verzekering van drie jaar te hanteren. Asscher wil deze maatregel nu zo snel mogelijk in 2016 in laten gaan. Werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap eindigt doordat de verzekeraar de garantieverklaring intrekt, keren dan voor minimaal drie jaar terug naar het UWV. Zij betalen dus vanaf 1 januari 2017 nog minimaal twee jaar de meer marktconforme premie.

Bron: Verifi nieuwsflits
Back To Top